Skip links

Om kautionsforsikring

Vi sikrer boet mod ethvert krav, som midlertidig bestyrer/bobestyrer/kurator måtte påføre boet eller andre i forbindelse med bobehandlingen bortset fra tab, som dækkes af advokatansvarsforsikringen.

  • Vi har en hurtig sagsbehandling. Kautionsforsikringen sendes samme dag, eller senest dagen efter modtagelsen.
  • Ved boer over kl. 15 mio. gives yderligere 10% i rabat af den beregnede præmie
  • Fleksibilitet ved afslutning af dødsboer / konkursboer, i forbindelse med opkrævning af tillægspræmie efter at boet er afsluttet og udlodder, men hvor Skifteretten først frigiver kautionsforsikringen f.eks. en måned efter at boet er lukket.
  • Forsikringen dækker ethvert krav, som midlertidig bestyrer/bobestyrer/kurator måtte have påført boet i forsikringstiden, men opdaget senest 12 måneder efter udløb af forsikringsperioden og/eller 12 måneder fra frigivelsesdatoen af kautionsforsikringen.
  • En kautionsforsikring tegnes for en 2-årig periode, hvor der opkræves én præmie. Denne præmie er en fast præmie, og der ydes ikke ristornopræmie, uanset hvornår boet afsluttes inden for den 2-årige dækningsperiode.
  • Løber boet udover den 2-årige dækningsperiode, bliver kautionsforsikringen fornyet herefter for en 1-årig periode, indtil boets afslutning. Hvis frigivelsen sker efter de første 2 år, udbetales ristorno, dog ikke for beløb under 500 kr. I den forbindelse skal vi bede om reg.nr. og kontonor. samt evt. reference.
Produktinformation

Send os en mail

Vi er her for at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have